Kontakt:

info@weekendwczestochowie.pl 

Podmiot odpowiedzialny:

Prawnie Poprawny sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy al. Wolności 22 lok.6 42-200 Częstochowa NIP: 9492208738 || REGON: 364575767 Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000620960